Начало

От основаването на Център за финансово управление и анализи /ЦФУА /през 2008год., нашата дейност е съсредоточена върху предоставянето на финансово – счетоводна и данъчна помощ на:

  • неправителствени
  • правителствени
  • международни и корпоративни организации

в процеса на реализация на техните проекти и търговска дейност в Р България. Наш главен преоритет е да осигурим навременна финансова информация, данъчни консултации, счетоводни услуги на високо професионално нивo, при стриктно спазване на българското и европейското законодателство.

Професионалният екип на ЦФМА е съставен от финансисти, счетоводители и юристи с експертен опит. Те предлагат качествено обслужване, професионална подкрепа на всеки етап от работата и дейността на партньорите и клиентите ни.

ЦФМА ангажира и ползва услугите и на външни специалисти.

Център за финансово управление и анализи /ЦФУА/ е специализиран в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт.

Нашият екип от опитни професионалисти работи в тясно сътрудничество с партньорите и клиентите ни, за да получат навременна, точна и разбираема финансово-счетоводна информация относно реализирането на проектите им и развитието на бизнеса.

ЦФМА работи при най –високо ниво на етика, конфиденциалност и професионална отговорност.

Избирайки нашата организация за партньор във вашата дейност, вие ще получите качествено счетоводно обслужване и защита на вашите интереси.